loader

SONDA

Ustawa śmieciowa

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dariusz Witoń

DARIUSZ WITOŃ – lat 41, żonaty, uzyskał tytuł magistra Administracji o specjalności Prawo Gospodarcze i Handlowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ukończył również Studia Podyplomowe – Prawo Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2011 sprawował funkcje ławnika w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Sądzie Rejonowym w Kaliszu.

Członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej został w 1999r. Podczas V Zjazdu Miejskiego SLD w Kaliszu, który odbył się 15 kwietnia 2007r. został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Kaliszu. W 2008r. został ponownie wybrany na szefa struktur miejskich SLD w Kaliszu oraz wybrany na członka Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu i członka Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego SLD w Poznaniu. Pod jego kierownictwem kaliskie SLD w 2010r. uzyskało 20% mandatów w Radzie Miejskiej Kalisza a sam Dariusz Witoń uzyskał mandat radnego. Od tego czasy pełni również obowiązki Przewodniczącego Klubu Radnych SLD Rady Miejskiej Kalisza.

Praca zawodowa od samego początku związana jest z szeroko rozumianą administracją (specjalną, wojewódzką a ostatnio samorządową). W związku z wyborem na funkcję radnego i zakazem pracy w samorządzie, w którym radny uzyskał mandat Dariusz Witoń przeszedł na urlop bezpłatny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu na czas sprawowania mandatu. Od 1 marca 2012r. został Asystentem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Aleksandrzaka.

Jego wielką pasją jest windsurfing i jazda na nartach.

 

Pełnione funkcję:

- Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu (od 23 lutego 2013r.),
- Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Kaliszu,
- Przewodniczący Klubu Radnych SLD Rady Miejskiej Kalisza,
- Członek Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu,
- Członek Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego SLD w Poznaniu,
- Z-ca Sekretarza Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu (do 23 lutego 2013r.).

 • Adres:
  Rada Miejska SLD w Kaliszu, ul. Legionów 46, 62-800 Kalisz
 • Telefon:
  62 7531261 lub 62 7665097
 • E-mail:
  kalisz.m@sld.org.pl
 • www:
  sld-wlkp.pl/kalisz

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z